Kasa na
nową
technologię

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zakup nowoczesnej kasy Novitus One.
W celu uzyskania rabatu i otrzymania przelewu 300 zł prosimy
o wypełnienie formularza. Formularz może wypełnić wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania firmy.

INFORMACJE O KUPUJĄCYM
I OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ

Dane firmy, która kupiła kasę oraz dane osoby zgłaszającej, uprawnionej do reprezentacji firmy.

/nr rachunku bankowego Twojej firmy, na który zrealizujemy przelew 300 zł z tytułu rabatu/

/na e-mail otrzymasz link celem potwierdzenia poprawności danych po zapisaniu formularza/

INFORMACJE O URZĄDZENIU I SERWISIE

Dane kasy znajdziesz w książce serwisowej (Raport Fiskalny Fiskalizacji), a dane serwisu na fakturze zakupu.

/z CRK po fiskalizacji/

Zdjęcie RAPORTU FISKALNEGO FISKALIZACJI /max. rozmiar 5MB, zdjęcie musi być czytelne, aby umożliwić weryfikację wprowadzonych danych./

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

1

Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail otrzymasz link do potwierdzenia poprawności danych. Proces weryfikacji rejestracji rozpoczniemy dopiero po potwierdzeniu danych.

Jeśli nie otrzymasz maila napisz na adres: kontakt@kasanatechnologie.pl
(Pamiętaj, aby sprawdzić również folder SPAM)

2

Po pozytywnej weryfikacji danych z formularza, udzielimy rabatu i zrealizujemy przelew 300 zł na podany rachunek i potwierdzimy ten fakt mailem, w którym również otrzymasz link do pobrania noty księgowej.
Uwaga! Nota jest dokumentem księgowym, pobierz ją i koniecznie przekaż do swojej księgowości.

3

W przypadku negatywnej weryfikacji danych lub problemu z realizacją przelewu, stosowne powiadomienie otrzymasz mailem.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Akcji „Kasa na nową technologię” i akceptuję jego zapisy.

Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do reprezentowania mojej firmy i występowania w jej imieniu, a wszystkie dane podane w formularzu są zgodne z prawem. Rozumiem, że podanie nieprawdziwych danych może być traktowane jako próba oszustwa i podlega odpowiedzialności karnej z art. 286 kodeksu karnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu, w celu zakwalifikowania mojego zgłoszenia do uczestnictwa w programie Kasa na nową technologię i weryfikacji spełnienia wymogów określonych w Regulaminie oraz wykonania przez Organizatora Promocji przelewu rabatu na wskazane przeze mnie konto.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez COMP SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116 oraz przez spółki należące do grupy kapitałowej COMP. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE" (dalej jako "RODO") oraz w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) o ochronie danych osobowych, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie 02-230 przy ul. Jutrzenki 116.

WIĘCEJ ->